EDKO-VIS
Veenderdijk 15
2375 AX Rijpwetering
T 06-53541058
T 06-22128459

EDKO-VIS Online bestelling

   
Naam bedrijf/vereniging Contactpersoon
Adres Postcode en Woonplaats
KvK nummer (indien bedrijf) Telefoon
Leveringsperiode E-mail
       
Voorn kg gemiddelde grootte
Rietvoorn kg gemiddelde grootte
Brasem kg gemiddelde grootte
Schubkarper kg gemiddelde grootte
Spiegelkarper kg gemiddelde grootte
Kroeskarper kg gemiddelde grootte
Graskarper kg gemiddelde grootte
Zeelt kg gemiddelde grootte
Winden kg gemiddelde grootte
Snoek kg gemiddelde grootte
Snoekbaars kg gemiddelde grootte
Baars kg gemiddelde grootte
Pootaal kg gemiddelde grootte
       
Leveringsadres Telefoon aanwezig levering